Pro velkokapacitní kryty

Filtrační CBRN systémy jsou životně důležité při ochraně proti škodlivým vzduchem šířeným kontaminantům, jako jsou plyny, páry a aerosoly, které se mohou uvolnit během kritické události. K této události může dojít z různých důvodů, počínaje přírodní katastrofou nebo nehodou, ale také v důsledku útoku způsobeného člověkem, jako je terorismus, válka nebo sabotáž v rizikovém zařízení (např. jaderné elektrárně).

Firbach X

Naše filtroventilační systémy dokáží zastavit kontaminanty ze širokého spektra zdrojů, ať už se jedná o biologické zbraně, např. viry, které jsou distribuovány ve formě částic nebo kapiček, chemické zbraně, typicky ve formě plynů, nebo jaderný spad ve formě částic a radioaktivních plynů či eliminovat působení toxických průmyslových chemikálií ve formě plynů.

Při navrhování stacionárního velkokapacitního filtroventilačního systému je třeba zvážit mnoho prvků, jako je analýza hrozeb (druhy a množství možných kontaminantů), potřebný objem přiváděného vzduchu (jak pro udržování přetlaku v chráněném prostoru, který zabraňuje pronikání kontaminantů, tak pro zajištění dostatečného množství čerstvého vzduchu pro ukrývané osoby) v obou režimech – filtrace a větrání, zabezpečení napájení a záložních zdrojů energie, počet ukrývaných osob a jejich plánovanou dobu pobytu, velikost krytu a mnoho dalších.

Systém filtrace zahrnuje zejména tyto komponenty: hrubý předfiltr (pro odstranění prachu a drobných částic), jemné filtry (pro záchyt jemnějších částicových polutantů a aerosolů), CBRN filtry, ventilátory, plynotěsné potrubí, plynotěsné uzavírací klapky, měřidla a měřicí zařízení. Všechny tyto komponenty jsou navrženy tak, aby spolupracovaly a poskytovaly bezpečné a spolehlivé prostředí v nouzových situacích.

Použitelnost pro:

 • kryty civilní obrany a vojenské kryty
 • vysokokapacitní bytové a obchodní komplexy
 • kritickou infrastrukturu a strategická aktiva
 • ropný, plynárenský, chemický průmysl a ostatní riziková průmyslová odvětví
 • jaderné elektrárny

Hlavní charakteristiky systému Firbach X

 • stacionární systém umožňuje konstantní připravenost proti CBRN hrozbám
 • sestava obsahuje ventilátor s elektromotorem a s klikou pro ruční pohon, pro případ výpadku elektrické energie
 • jednotka může být uzpůsobena pro čištění vzduchu definované konkrétní situací, přičemž maximální filtrovaný objem vzduchu jedné sestavy filtrů znázorněné na snímku je 1800 m³/h
 • naše společnost disponuje i CBRN filtry, které dokážou v jedné sestavě přefiltrovat až 9000 m³/h vzduchu, je možné dodat i několikanásobné sestavy
 • systém lze na přání plně automatizovat a customizovat dle konkrétního prostředí

Komponenty filtroventilace

Tlakový uzávěr s kovovou membránou

 • slouží k zachycení tlakové vlny v potrubí
 • kovová membrána slouží k uzavření systému
 • může být použit i k odvodu vzduchu např. z prostorů akumulátorovny
 • průtočné množství 400 m³/h nebo 1300 m³/h

Filtrační vložky FVS

 • slouží k základní filtraci atmosférického vzduchu
 • třída filtrace G3
 • průtočné množství 1500 – 9000 m³/h

Plynotěsné klapky

 • slouží k plynotěsnému uzavření potrubí nebo k regulaci množství vzduchu
  při filtroventilaci
 • klapka je ovládána ručně
 • pro potrubí D 150 – 1000 mm

Hrubý prachový filtr

 • pro hrubou filtraci atmosférického vzduchu
 • obsahuje speciální filtrační membránu, která je čistitelná proudem vody
 • průtočné množství vzduchu do 600 m³/h (kombinací filtrů se průtočné množství vzduchu navyšuje)

Jemný prachový filtr PF 500

 • slouží k záchytu jemných prachových a mechanických nečistot
 • třída filtrace E10
 • průtok vzduchu 500 m³/h
 • odlučivost 85 %

Kolektivní filtr KF 200

 • slouží k záchytu CBRN látek ve formě par, plynů, aerosolů a prachu
 • třída filtrace U15
 • průtok vzduchu max 200 m³/h
 • odlučivost 99,9995 %
 • filtrační náplň s aktivním uhlím

Radiální ventilátor s elektromotorem

 • možnost ručního pohonu v případě výpadku elektrické energie
 • ruční pohon – 300 m3/h
  motorický pohon – 600 m3/h
 • 2 000 Pa

Kyslíkové zařízení

 • určeno k doplňování kyslíku při izolaci, resp. regeneraci v krytu
 • množství kyslíku je projektováno dle počtu ukrývaných osob

Plynotěsné potrubí

 • různých tvarů a průměrů (kolena, přechody, rozbočky…)

Potrubí s bajonetovým nástavcem – pro připojení filtrů

 • určeno k doplňování kyslíku při izolaci, resp. regeneraci v krytu
 • množství kyslíku je projektováno dle počtu ukrývaných osob

Plynotěsné spoje

 •  určeny k plynotěsnému propojení potrubí, filtrů apod.
 •  pro průměry potrubí D 100 – D 355 mm

Měřič množství vzduchu

 • slouží k měření množství filtrovaného vzduchu
 • pro vzduchové výkony 100 m³/h až 1000 m³/h

Dále dodáváme:

 • mezistěnové plynotěsné uzávěry D 125 – D 300 mm
 • tlakové stěnové uzávěry pro max. průtok vzduchu 6000 m³/h
 • kruhové tlumiče hluku do potrubí D 125 – D 355 mm
 • vyústky do potrubí
 • elektrické a teplovodní výměníky tepla do potrubí
 • teploměry do potrubí
 • měřiče CO₂
 • montážní, kotevní konstrukce

Jakou bezpečnostní situaci potřebujete řešit?

 Vyplňte formulář a my se s vámi brzy spojíme.